3D vizualizace

Realistické vizualizace vytvářím pomocí nástroje SketchUp PRO určeného pro 3D návrh, skicování a design. Společně pak s využítím renderu Vray jsou výstupem fotorealistické vizualizace a animace.
Moje zaměření při tvorbě vizualizací je hlavně v oblasti architektonických návrhů (rodinné domy, bytové domy, interiéry rodinných domů nebo komerčních prostor) a produktového designu.
Vizualizace je vytvářena dle dodaných podkladů v úzké spolupraci s projektantem nebo architektem. (dle výkresové dokumentace nebo skicy). Dle požadavku je možno vyhotovit i zákres 3d modelu do fotografie nebo virtuální 360° panoramatické pohledy.
Cena a doba vytvoření vizualizace se odvíjí od její náročnosti  (dle úrovně zpracování detailů a materiálového provedení) a požadavků zákazníka.

Orientační ceny vizualizací

Vizualizace interiéru

od 4800,-Kč

Vizualizace rodinného domu

od 8500,-Kč

Vizualizace bytového domu

od 10500,-Kč