Vizualizace RD Slušovice

Vizualizace exteriéru rodinného domu. Vytvořeno postupně více variant, které vyplynuly z dalších zjištěných podmínek.

Sketchup, Vray, Photoshop
rdslusovice_var3 02
rdslusovice_var3 03
rdslusovice_var3 04
rdslusovice_var3night_Scene01
rdslusovice_var3night_Scene02
rdslusovice_var3night_Scene03
rdslusovice01cn_Scene 1
rdslusovice01cn_Scene 2b
rdslusovice04up_b