Vizualizace operačních sálů

Interiérová vizualizace operačních sálů.

Sketchup, Vray, Photoshop
Operační sály
Operační sály
Operační sály