Vizualizace RD Liptál

Vizualizace studie rodinného domu dle podkladů dodaného architektem projektu.
(Ak.arch.Libor Sošťák / 2013)

Sketchup, Vray, Photoshop
RD Liptál /2013
RD Liptál /2013
RD Liptál /2013