Vizualizace RD

Exteriérová vizualizace rodinného domu dle podkladů od architekta projektu (Ak.arch.Libor Sošťák / 2016)

Sketchup, Vray, Photoshop
RD Jasenka
RD Jasenka
RD Jasenka